Zadanie tablice i liczby pseudolosowe

Zadanie tablice i liczby pseudolosowe

Napisz program, który wylosuje 500 liczb całkowitych z zakresu od 50 do 100 włącznie:

  • wypisze te wartości na ekran,
  • wyświetli na ekranie sumę tych liczb
  • wyświetli na ekranie liczbę najmniejszą
  • wyświetli na ekranie liczbę największą,
  • wyświetli na ekranie średnią tych liczb,
  • wyświetli liczby posortowane w kolejności rosnącej
  • wyświetli liczby posortowane w kolejności malejącej

Program ma wykorzystywać tablicę, która zostanie najpierw wypełniona liczbami losowymi z określonego przedziału, a następnie operacje zostaną wykonane na podstawie zawartości całej tablicy.