Zadanie domowe 2 grupa II

ZADANIE DOMOWE 2 GRUPA II

termin oddania 15 marca 2013

Napisz program w PASCALU, który będzie prosił o podanie 20 liczb z klawiatury, liczby maja być zapisane w tablicy.

  • ma wyświetlić liczby w kolejności malejącej,
  • ma wyświetlić liczby w kolejności rosnącej,
  • ma wyświetlić liczbę największa,
  • ma wyświetlić liczbę najmniejsza,
  • ma wyświetlić średnią tych liczb,
  • ma wyświetlić sumę tych liczb,
  • ma wyświetlić co 2 liczbę,
  • ma wyświetlić co 5 liczbę,
  • ma wyświetlić sumę liczb 3, 6, 8, 15, 19 z tablicy.

W programie możesz zastosować procedury.