Zadanie domowe 1 grupa II

ZADANIE DOMOWE GRUPA II
1 Napisz program w PASCALU, który będzie prosił o podanie 5 liczb z klawiatury

  • ma wyświetlić liczby w kolejności malejącej
  • ma wyświetlić liczby w kolejności rosnącej
  • ma wyświetlić liczbę największa
  • ma wyświetlić liczbę najmniejsza
  • ma wyświetlić średnią tych liczb
  • ma wyświetlić sumę tych liczb

W programie zastosuj następujące procedury: rosnaco, malejaco, max, min, srednia, suma.